Kiểm kê lại doanh số 7 tháng đầu năm nhâm thìn của thị trường Bất Động Sản

20:26
12,940 tỷ USD là tổng ngân sách  cam kết của các dự án công trình cấp mới và vốn cấp bổ sung cập nhật, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước đó. Vốn đầu tư luôn quốc tế triển khai 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, ktăng 15.5% so với cùng kỳ năm 2015.
Các dự án nổi bật:
đi theo ra mắt từ Tổng cục thống kê lại (Bộ kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng trong năm này, hoạt động và sinh hoạt kinh doanh BĐS Nhà Đất đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11.3% tổng kinh phí đăng ký kết cấp mới.
mang đến thời gian 20/07/2016, dự án trực tiếp của quốc tế lôi kéo 1.408 dự án được cấp cho phép mới. Tổng số vốn đăng cam kết đạt 8,695 tỷ $, không nghỉ 32% về số dự án và không nghỉ 25% về vốn đăng cam kết so với cùng kỳ năm 2015. ngoài ra, có 660 lượt dự án công trình sẽ cấp phép từ cụm năm vừa qua đăng ký tăng vốn cùng với số vốn tăng thêm đạt 4,245 tỷ $.

nhiều ngành công nghiệp chế biến, sản xuất có số vốn đầu tư quốc tế được cấp cho phép còn mới rộng lớn nhất cùng với 5,626 tỷ $, chỉ chiếm 65% tổng kinh phí đăng ký cung cấp mới; hoạt động kinh doanh Bất Động Sản Nhà Đất đạt 986,2 triệu $, chỉ chiếm 11.3%; cụm ngành còn lại đạt 2,083 tỷ USD, chiếm phần 24%.12,940 tỷ USD khi là tổng kinh phí đăng ký kết của các dự án cấp mới và vốn cấp cho bổ sung, tăng 47% so với cùng kỳ năm vừa qua. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài triển khai 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ $, tăng 15.5% so với cùng kỳ năm 2015.

như thế, tổng vốn dự án trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 7 tháng trong năm này đạt 9,122 tỷ USD, chiếm 70,5% tổng kinh phí đăng cam kết (tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án công trình đã cấp phép từ nhiều năm trước). Trong số đó, sinh hoạt kinh doanh BĐS đạt 956,8 triệu $, chiếm phần 7.4%; các ngành sót lại đạt 2,862 tỷ $, chiếm 22%.
vào 7 tháng năm nay, nhiều dự án dự án trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới mẻ ra mắt ở 47 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh ở trong Trung ương. hàng đầu là TP Hải Phòng cùng với số vốn đăng ký kết lớn đặc biệt 1,839 tỷ $, chiếm 21% tổng vốn đăng ký kết cấp cho mới mẻ. TP Hà Nội đứng địa điểm thứ 2 cùng với 950 triệu $, chỉ chiếm 11%; kế mang đến là bình dương 803 triệu $, chiếm phần 9%; đồng nai 711 triệu USD, chỉ chiếm 8%; TP.HCM đạt 641 triệu $, chiếm phần 7%; Bắc Ninh 390 triệu USD, chiếm 4.5%; Tiền Giang 331 triệu $, chiếm phần 3.8%.
Một trong những nhà đầu tư rót vốn vượt trội nhất trong nước ta hiện tại khi là Hàn Quốc với 3,267 tỷ $, chỉ chiếm 38% tổng kinh phí đăng ký kết cung cấp mới mẻ. Siingapore đứng địa điểm thứ hai 1,115 tỷ $, chiếm phần 13%...

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC