CÁC THỦ TỤC VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SẼ ĐƯỢC RÚT GỌN

17:36

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo 75/BC-BXD về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.


CÁC THỦ TỤC VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SẼ ĐƯỢC RÚT GỌN
CÁC THỦ TỤC VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SẼ ĐƯỢC RÚT GỌNTheo đó, Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua Bộ đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã tổ chức báo cáo Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội về 02 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); chủ động làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội về 02 dự luận để hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua theo đúng kế hoạch vào Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội. Các Chương trình phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch và đạt được những kết quả đáng kể: hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 31.432 hộ gia đình có công; hoàn thành đầu tư xây dựng 174/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn và đã di dời cho 21.397 hộ vào ở, đồng thời 37.964 hộ được đảm bảo an toàn trong các cụm tuyến, bờ bao hoàn thành trong Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ.

Bộ đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 98 dự án xã hội, trong đó có 38 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô xây dựng khoảng 19.680 căn hộ) và 64 dự án nhà ở xã hội cho công nhân (quy mô xây dựng khoảng 20.270 căn hộ); đã có 75/95 dự án nhà ở sinh viên đã được bàn giao đưa vào sử dụng;...

Báo cáo cũng cho biết, Bộ Xây dựng đã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013; Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP theo hướng: kéo dài thời hạn cho vay từ 10 năm lên 15 năm; tiếp tục hạ lãi xuất cho vay; mở rộng đối tượng cho vay; mở rộng các ngân hàng thương mại tham gia cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng.

Hiện Bộ Xây dựng đang tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ; rút ngắn thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở nhằm đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại; tiếp tục thực hiện gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. 

Bình luận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC